Desni izbornik

E-INFO OGLAS

O e-info oglasu i kako ga koristiti.

e-Pravosuđe
e-izvadak
Sudovi Republike Hrvatske
HITRO.HR

Općinski sud u Osijeku

Red. br. Oznaka spisa Naziv otpravka Oglas se odnosi Datum objave Datum skidanja Dokument
8772 33.Ovr-4026/2013 Zaključak za I. javnu dražbu PBZ CARD d.o.o. ZAGREB - JOSIP VUKOVIĆ 22.08.14. 15.10.14.
8771 33.Ovr-2777/08 Zaključak za I. javnu dražbu P.Z. OSATINA - LJUBOMIR BOROJEVIĆ 18.08.14. 26.09.14. Općinski sud u Osijeku 40,50 kB
8770 33.Ovr-3614/2012 Zaključak za I. javnu dražbu REPUBLIKA HRVATSKA i dr. - BOŠKO DUMANČIĆ 13.08.14. 03.10.14.
8769 33.oVR-4582/2013 Zaključak za I. javnu dražbu PBZ CARD d.o.o. ZAGREB - ANICA ZABRDAC 12.08.14. 01.10.14. Općinski sud u Osijeku 39,50 kB
8768 33.Ovr-4283/2013 Zaključak za I. javnu dražbu PBZ CARD i dr. - KATUŠIĆ 11.08.14. 01.10.14. Općinski sud u Osijeku 41,00 kB
8767 33. Ovr-4125/2013 Zaključak za I. javnu dražbu VELEKEM d.d. ZAGREB - IGOR MARKOVIĆ 07.08.14. 02.10.14. Općinski sud u Osijeku 39,50 kB
8766 14. Ovr-2739/11 Zaključak - I. dražba SLATINSKA BANKA d.d.-MASONIČIĆ 07.08.14. 25.09.14. Općinski sud u Osijeku 37,00 kB
8765 33.Ovr-907/2012 Zaključak za I. javnu dražbu RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. - IRENA KUTLEŠA 06.08.14. 12.09.14. Općinski sud u Osijeku 38,00 kB
8764 34 OVR-4544/11 ZAKLJUČAK ZA I. DRAŽBU 25. 09. 2014. GODINE HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Zagreb - PETAR BRDAR 29.07.14. 25.09.14. Općinski sud u Osijeku 47,00 kB
8763 14.OVR-1558/13 Zaključak za I.javnu dražbu RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.-SAŠA STANKOVIĆ 25.07.14. 11.09.14. Općinski sud u Osijeku 40,00 kB