Desni izbornik

E-INFO OGLAS

O e-info oglasu i kako ga koristiti.

e-Pravosuđe
e-izvadak
Sudovi Republike Hrvatske
HITRO.HR

Općinski sud u Osijeku

Red. br. Oznaka spisa Naziv otpravka Oglas se odnosi Datum objave Datum skidanja Dokument
8019 33 Ovr-1125/2011 Zaključak za I. usmenu javnu dražbu RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. - DARIO LERINC 23.04.14. 27.05.14. Općinski sud u Osijeku 43,00 kB
8018 34 OVR-1918/09 ZAKLJUČAK ZA I. DRAŽBU 27. 05. 2014. GODINE SLATINSKA BANKA d.d. Slatina - ILIJA KEČINOVIĆ i dr. 23.04.14. 27.05.14. Općinski sud u Osijeku 46,50 kB
8017 14.Ovr-3891/08 Zaključak za II. javnu dražbu IVAN VUKOVIĆ - JOSIP PRPIĆ 23.04.14. 03.06.14. Općinski sud u Osijeku 41,00 kB
8016 34 OVR-4422/11 ZAKLJUČAK ZA I. DRAŽBU 05. 06. 2014. GODINE BRANKA VUJIĆ - NOVI DAN d.o.o. 18.04.14. 05.06.14. Općinski sud u Osijeku 47,50 kB
8015 34 OVR-1530/13 ZAKLJUČAK ZA I. DRAŽBU 27. 05. 2014. GODINE CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb - MARIJANA PAVLOVIĆ 18.04.14. 27.05.14. Općinski sud u Osijeku 46,50 kB
8014 35 OVR-4512-2011 Zaključak za II javnu dražbu ZAGREBAČKA BANKA d.d.-JONJIĆ 16.04.14. 22.05.14. Općinski sud u Osijeku 44,50 kB
8013 35 OVR-2056/2011 Zaključak za II javnu dražbu PBZ d.d. i dr.- ŽELJKO LJUŠANIN i dr. 16.04.14. 22.05.14. Općinski sud u Osijeku 43,50 kB
2450 35 Ovr-2450-2011 Zaključak za I javnu dražbu RBA d.d. -BRNAIMIR FARKAŠ 16.04.14. 19.05.14. Općinski sud u Osijeku 42,50 kB
8011 33 Ovr-3434/13 Zaključak za I. usmenu javnu dražbu HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. i dr. - ALEKSANDRA GRBIĆ 16.04.14. 29.05.14. Općinski sud u Osijeku 45,00 kB
8010 34 OVR-2419/10 ZAKLJUČAK ZA I. DRAŽBU 21. 05. 2014. GODINE CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb - ANA MARIJA JURINA 15.04.14. 21.05.14. Općinski sud u Osijeku 47,00 kB