Desni izbornik

E-INFO OGLAS

O e-info oglasu i kako ga koristiti.

e-Pravosuđe
e-izvadak
Sudovi Republike Hrvatske
HITRO.HR

Općinski sud u Osijeku

Red. br. Oznaka spisa Naziv otpravka Oglas se odnosi Datum objave Datum skidanja Dokument
8762 34 OVR-4118/11 ZAKLJUČAK ZA II. DRAŽBU 16. 10. 2014. GODINE PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb - NIKO RIMAC 24.07.14. 16.10.14. Općinski sud u Osijeku 47,50 kB
8761 34 OVR-3287/12 ZAKLJUČAK ZA I. DRAŽBU 17. 09. 2014. GODINE CIBALAE BANKA d.d. - STJEPAN VILA 23.07.14. 17.09.14. Općinski sud u Osijeku 47,50 kB
8760 I-OVR-462/07 ZAKLJUČAK ZA II. DRAŽBU 15. 10. 2014. GODINE MIRJANA ŠTAJNER - MARICA ŠILOVINAC 23.07.14. 15.10.14. Općinski sud u Osijeku 48,50 kB
8759 34 OVR-2573/11 ZAKLJUČAK ZA II. DRAŽBU 19. 09. 2014. GODINE ERSTE CARD CLUB d.d. - JADRANKA STAMBOLIJA 21.07.14. 19.09.14. Općinski sud u Osijeku 48,00 kB
8758 14 OVR-1235/2013 Zaključak za I. javnu dražbu PBZ d.. ZAGREB -MARIO KOVAČ 16.07.14. 24.09.14. Općinski sud u Osijeku 37,50 kB
8757 33 Ovr-415/2014 Zaključak za I. usmenu javnu dražbu HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. - ŽAN ČUGURA 16.07.14. 04.09.14. Općinski sud u Osijeku 40,50 kB
8756 33 Ovr-3466/2013 Zaključak za I. usmenu javnu dražbu IMPULS-LEASING d.o.o. i dr. - SLOBODAN MASLARIĆ 16.07.14. 02.09.14. Općinski sud u Osijeku 41,00 kB
8755 34 OVR-2988/12 ZAKLUČAK ZA I. DRAŽBU 12. 09. 2014. GODINE ZAGREBAČKA BANKA d.d. - NENAD KRAČUN i dr. 16.07.14. 12.09.14. Općinski sud u Osijeku 47,50 kB
8754 33 Ovr-668/2014 Zaključak za I. usmenu javnu dražbu KATA ŠPRINGMAN i dr. - STJEPAN ROMIĆ i dr. 15.07.14. 04.09.14. Općinski sud u Osijeku 38,50 kB
8753 34 OVR-2165/10 ZAKLJUČAK ZA II. DRAŽBU 29. 09. 2014. GODINE HYPO STEIERMARK KRAFTFAHRZEUG - ŽELJKO GREGAČEVIĆ 15.07.14. 29.09.14. Općinski sud u Osijeku 48,50 kB