Općinski sud u Osijeku

Red. br. Oznaka spisa Naziv otpravka Oglas se odnosi Datum objave Datum skidanja Dokument
8754 33 Ovr-668/2014 Zaključak za I. usmenu javnu dražbu KATA ŠPRINGMAN i dr. - STJEPAN ROMIĆ i dr. 15.07.14. 04.09.14. Općinski sud u Osijeku 38,50 kB
8753 34 OVR-2165/10 ZAKLJUČAK ZA II. DRAŽBU 29. 09. 2014. GODINE HYPO STEIERMARK KRAFTFAHRZEUG - ŽELJKO GREGAČEVIĆ 15.07.14. 29.09.14. Općinski sud u Osijeku 48,50 kB
8752 34 OVR-4627/13 ZAKLJUČAK ZA II. DRAŽBU 18. 09. 2014. GODINE NENAD DEVIĆ - ZDRAVKO SLOBOĐANAC 15.07.14. 18.09.14. Općinski sud u Osijeku 51,00 kB
8751 33 Ovr-764/2014 Zaključak za I. usmenu javnu dražbu PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. - JADRANKA KALAFATIĆ 15.07.14. 03.09.14. Općinski sud u Osijeku 40,50 kB
8750 33 Ovr-3520/2013 Zaključak za I. usmenu javnu dražbu PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. - BORO MILEŠEVIĆ 15.07.14. 05.09.14. Općinski sud u Osijeku 41,00 kB
8749 36 Ovr-2906/2012 zaključak za I javnu dražbu Agencija D.L. d.o.o. - Marjan Cvetković 14.07.14. 23.09.14. Općinski sud u Osijeku 46,00 kB
8748 36 Ovr-3296/2012 zaključak za II javnu dražbu RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava Osijek - Slavonijainspekt d.o.o. 14.07.14. 16.09.14. Općinski sud u Osijeku 38,00 kB
8747 36 Ovr-16/2013 zaključak za I javnu dražbu Zagrebačka banka d.d. - Josip Berkić i Milena Berkić 14.07.14. 16.09.14. Općinski sud u Osijeku 42,00 kB
8746 36 Ovr-3405/2011 zaključak za II javnu dražbu Hypo Alpe-Adria-bank d.d. - Rakić promet d.o.o. 14.07.14. 10.09.14. Općinski sud u Osijeku 45,50 kB
8745 33 Ovr-495/2014 Zaključak za I. usmenu javnu dražbu HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. - ŽELJKO IGRIĆ 14.07.14. 10.09.14. Općinski sud u Osijeku 38,50 kB