Desni izbornik

E-INFO OGLAS

O e-info oglasu i kako ga koristiti.

e-Pravosuđe
e-izvadak
Sudovi Republike Hrvatske
HITRO.HR

Trgovački sud u Osijeku

Red. br. Oznaka spisa Naziv otpravka Oglas se odnosi Datum objave Datum skidanja Dokument
1608 13-Stpn-166/14-6 Rješenje ARPAD KRATOFIL, vl. GRADNJA EL, Novi Jankovci 20.08.14. 29.08.14.
1607 13-Stpn-164/14-3 Rješenje DEMIT FASADA d.o.o. Kešinci 20.08.14. 29.08.14.
1606 7-Su-16/14 Poziv ŽELJKA JERGOVIĆ, Osijek 20.08.14. 29.08.14.
1605 7-Su-16/14-89 Obavijest MELITA KOVAČEVIĆ, Čepinski Martinci 20.08.14. 29.08.14.
1604 4-P-731/13-18 Žalba BELPROM d.o.o. Osijek 20.08.14. 29.08.14.
1603 13-St-23/14-23 Tablica EUROVOĆE ZADRUGA u stečaju, Donji Miholjac 20.08.14. 29.08.14.
1602 4-St-265/14-3 Rješenje DINAMIKA d.o.o. Osijek 20.08.14. 02.09.14.
1601 4-St-255/14-3 Rješenje SOLLERS d.o.o. Osijek 20.08.14. 02.09.14.
1600 4-St-254/14-3 Rješenje TERMO INDEKS d.o.o. Našice 20.08.14. 02.09.14.
1599 6-St-62/13-40 Rješenje ALEKSANDAR GAŠPARIĆ, vl. FARME GAŠPARIĆ u stečaju, Tovarnik 20.08.14. 02.09.14.