Desni izbornik

E-INFO OGLAS

O e-info oglasu i kako ga koristiti.

e-Pravosuđe
e-izvadak
Sudovi Republike Hrvatske
HITRO.HR

Trgovački sud u Osijeku

Red. br. Oznaka spisa Naziv otpravka Oglas se odnosi Datum objave Datum skidanja Dokument
1566 20-Ovr-1430/12-14 Rješenje KUPANOVAC d.o.o., Moslavina Podravska 22.07.14. 31.07.14. Trgovački sud u Osijeku 43,93 kB
1565 5-Su-439/13-9 Ispravak odluke MANDA STANIĆ, Osijek 21.07.14. 30.07.14. Trgovački sud u Osijeku 38,21 kB
1564 5-Su-439/13-7 Odluka MANDA STANIĆ, Osijek 21.07.14. 30.07.14. Trgovački sud u Osijeku 76,16 kB
1563 5-Su-439/13-9 Ispravak odluke VESNA SCHILLER, Osijek 21.07.14. 30.07.14. Trgovački sud u Osijeku 37,30 kB
1562 5-Su-439/13-7 Odluka VESNA SCHILLER, Osijek 21.07.14. 30.07.14. Trgovački sud u Osijeku 76,27 kB
1561 Tt-14/1717-4 Rješenje DRAGAN IBRIKS-GOLUB, Osijek 21.07.14. 30.07.14. Trgovački sud u Osijeku 58,38 kB
1560 Tt-14/1717-4 Rješenje IVAN LOZANČIĆ, Osijek 21.07.14. 30.07.14. Trgovački sud u Osijeku 57,93 kB
1559 Tt-14/3289-2 Rješenje MONTEX d.o.o., u stečaju, Osijek 21.07.14. 30.07.14. Trgovački sud u Osijeku 106,28 kB
1558 Tt-14/3288-2 Rješenje MONTEX d.o.o. Osijek 21.07.14. 30.07.14. Trgovački sud u Osijeku 80,72 kB
1557 Tt-2773-2 Rješenje MILIJANA DANILOVIĆ, Osijek 21.07.14. 30.07.14. Trgovački sud u Osijeku 60,93 kB