Desni izbornik

E-INFO OGLAS

O e-info oglasu i kako ga koristiti.

e-Pravosuđe
e-izvadak
Sudovi Republike Hrvatske
HITRO.HR

Trgovački sud u Osijeku

Red. br. Oznaka spisa Naziv otpravka Oglas se odnosi Datum objave Datum skidanja Dokument
1546 2-Stpn-108/14-7 Oglas M-UNIKATNI DAROVI, vl. MIRJANA KOVAČEVIĆ-DOROGHY, Osijek 18.07.14. 29.07.14. Trgovački sud u Osijeku 22,00 kB
1545 2-Stpn-108/14-6 Rješenje M-UNIKATNI DAROVI, vl. MIRJANA KOVAČEVIĆ-DOROGHY, Osijek 18.07.14. 29.07.14. Trgovački sud u Osijeku 31,04 kB
1544 14-St-350/12-68 Zaključak GRAĐEVINAR GRAĐENJE d.o.o. u stečaju, Vukovar 18.07.14. 29.07.14. Trgovački sud u Osijeku 77,04 kB
1543 14-St-3/13-135 Zaključak AQUAMARIN d.o.o. u stečaju, Osijek 18.07.14. 29.07.14. Trgovački sud u Osijeku 107,04 kB
1542 14-St-3/13-136 Rješenje AQUAMARIN d.o.o. u stečaju, Osijek 18.07.14. 30.07.14. Trgovački sud u Osijeku 61,41 kB
1541 14-St-137/14-10 Rješenje ILM d.o.o. Darda 18.07.14. 30.07.14. Trgovački sud u Osijeku 30,70 kB
1540 14-St-239/14-4 Rješenje M.D. - PROFIL d.o.o. Đakovo 17.07.14. 29.07.14. Trgovački sud u Osijeku 133,42 kB
1539 14-St-239/14-5 Oglas M.D. - PROFIL d.o.o. Đakovo 17.07.14. 28.07.14. Trgovački sud u Osijeku 67,46 kB
1538 Tt-14/2577--2 Rješenje DRAŽEN MAROŠ, Višnjevac 17.07.14. 28.07.14. Trgovački sud u Osijeku 56,66 kB
1537 Tt-14/2201-2 Rješenje ROBERT MARTINKOVIĆ, Darda 17.07.14. 28.07.14. Trgovački sud u Osijeku 95,85 kB