Desni izbornik

E-INFO OGLAS

O e-info oglasu i kako ga koristiti.

e-Pravosuđe
e-izvadak
Sudovi Republike Hrvatske
HITRO.HR

Trgovački sud u Splitu

Red. br. Oznaka spisa Naziv otpravka Oglas se odnosi Datum objave Datum skidanja Dokument
417 8 Povrv-228/2014 Presuda od 23. srpnja 2014. godine HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, javna ustanova - DOMINIK 02 d.o.o. 23.07.14. 01.08.14. Trgovački sud u Splitu 70,00 kB
416 8 Povrv-220/2014 presuda od 22. sprnja 2014. godine M.C.G. promet d.o.o. - GRANDE ITALIA-ŠUMAN & DEL VECCHIO d.o.o. 22.07.14. 31.07.14. Trgovački sud u Splitu 86,50 kB
415 6.St.29/2011-215 Rješenje od 17.07.2014. Tolj Ploče d.o.o. 21.07.14. 01.08.14. Trgovački sud u Splitu 49,50 kB
414 6. St.29/2011-214 Rješenje od 17.07.2014. Tolj Ploče d.o.o. 21.07.14. 01.08.14. Trgovački sud u Splitu 50,00 kB
413 6. St.29/2011-213 Rješenje od 17.07.2014. Tolj Ploče d.o.o. 21.07.14. 01.08.14. Trgovački sud u Splitu 49,50 kB
412 6. St. 29/2011-212 Rješenje od 17.07.2014. Tolj Ploče d.o.o. 21.07.14. 01.08.14. Trgovački sud u Splitu 49,50 kB
411 6. St.6/2011-211 Rješenje od 17.07.14. Tolj Ploče d.o.o. 21.07.14. 01.08.14. Trgovački sud u Splitu 49,50 kB
410 6.St.29/2011-210 Rješenje od 17.07.2014. Tolj Ploče d.o.o. 21.07.14. 01.08.14. Trgovački sud u Splitu 49,50 kB
409 6.St.29/2011-209 Rješenje od 17.07.2014. Tolj Ploče d.o.o. 21.07.14. 01.08.14. Trgovački sud u Splitu 50,00 kB
408 6.St.29/2011-208 Rješenje od 17.07.2014. Tolj Ploče d.o.o. 21.07.14. 01.08.14. Trgovački sud u Splitu 50,00 kB