You are here

Pretraga

Poštovani korisnici,
dio oglasa, uključujući oglase o zemljišnoknjižnim predmetima, tijekom određenog perioda nalazit će se i dalje na staroj e-Oglasnoj ploči sudova na adresi http://e-oglasna-stara.pravosudje.hr.
Da biste pretražili sve objavljene oglase, molimo Vas da pregledate i oglase na staroj e-Oglasnoj ploči.
Hvala na razumijevanju.

* Moguće je pretraživati prema oznaci spisa, nazivu otpravka, subjektu na kojeg se oglas odnosi ili OIB-u