Politika privatnosti

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske kao izvršitelj obrade osigurava tehničke preduvjete za objave na e-oglasnoj ploči.

Prema članku 37. stavku 1. Sudskog poslovnika (Narodne novine, br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19) na oglasnoj ploči objavljuju se sudske odluke i pismena sukladno odredbama o vođenju pojedinih sudskih postupaka. Prema stavku 2. istog članka ta se pismena ističu u elektroničkom obliku, a iznimno u sudovima u kojima nisu osigurani tehnički uvjeti stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda.

Na e-oglasnoj ploči objavljuju se odluke i druga pismena kad su za to ispunjeni zakonski uvjeti.

U skladu s odlukom ministra pravosuđa KLASA: 011-01/15-01/8, URBROJ: 514-03-02-15-01 od 23. siječnja 2015. u postupcima u kojima nije isključena javnost na e-oglasnoj ploči objavljuje se potpuni tekst odluka i drugih pismena, a u postupcima u kojima je isključena javnost na e-oglasnoj ploči se objavljuje izreka odluke koja nije anonimizirana i anonimizirano obrazloženje, dok se tijekom postupka kod drugih pismena objavljuje potpuni tekst.

Osobne podatke na e-oglasnoj ploči kao voditelji obrade objavljuju sudovi, Financijska agencija i javni bilježnici u skladu sa zakonskim propisima, odnosno isti su nadležni za sadržaj objava.

Osnovna svrha e-oglasne ploče je dostava pismena strankama u postupcima i koristi se samo kada je takva objava predviđena zakonom.

Javna objava osobnih podataka putem e-oglasne ploče u svrhu dostave i kad je to predviđeno propisima predstavlja izvršavanje službenih ovlasti i poštivanje pravne obveze voditelja obrade u smislu čl. 6. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te kao takva predstavlja zakonitu obradu osobnih podataka.

Opseg osobnih podataka koji se čine javno dostupnima je definiran propisima, a obuhvaća slijedeće kategorije osobnih podataka:

  • za stranke u postupcima - ime i prezime, OIB, adresa prebivališta
  • za povjerenike kod stečaja potrošača – ime i prezime, OIB, adresa prebivališta, titula/struka, kontakt telefon i e-mail adresa

Za pregledavanje e-oglasne ploče nije potrebna registracija. Putem središnjeg pretraživača omogućeno je pretraživanje objavljenih odluka i drugih pismena općinskih, županijskih, trgovačkih i upravnih sudova u Republici Hrvatskoj, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Financijske agencije i javnih bilježnika. Ugrađene su zaštite od prikupljanja podataka Internet pretraživača s e-oglasne ploče. Za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti ova internetska stranica sprema na računala njenih posjetitelja određenu količinu informacija, tzv. cookies (kolačići). Obavijest o kolačićima se pojavljuje prilikom posjeta ovoj stranici te korisnici klikom na gumb „Slažem se“ pristaju na korištenje kolačića.

U informacijskom sustavu se automatski evidentira vrijeme stavljanja i skidanja pismena s ploče. U skladu s propisima na temelju kojih su objavljeni osobni podaci se uklanjaju s e-oglasne ploče nakon ispunjenja svrhe za koju su isti objavljeni, odnosno proteka vremena određenog pojedinim propisom (u pravilu 8 dana – čl. 145. st. 5. i 6. i 335. st. 10. Zakona o parničnom postupku, Narodne novine br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19, čl. 25. st. 2. Zakona o stečaju potrošača, Narodne novine br. 100/15 i 67/18, čl. 8. st. 6. Ovršnog zakona, Narodne novine br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17, itd.; moguće i 60 dana – čl. 79.c st. 6. Zakona o stečaju potrošača).

Ispitanici u skladu s važećom regulativom zaštite osobnih podataka imaju pravo na pristup osobnim podacima, ispravak osobnih podataka, brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka i pravo na ulaganje prigovora.

Ovisno o izvoru objave, odnosno voditelju obrade zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podataka upućuju se sudu koji je iste objavio (podaci dostupni na https://sudovi.hr ), službeniku za zaštitu osobnih podataka u Financijskoj agenciji (dpo@fina.hr) ili Hrvatskoj javnobilježničkoj komori (hjk@hjk.hr  povjerenik@hjk.hr).