Kontakt

Ministarstvo pravosuđa i uprave osigurava tehničke preduvjete za objavu oglasa na e-Oglasnoj ploči i nije odgovorno za objavljeni sadržaj. Svi evidentirani podaci u nadležnosti su institucija koje su ih objavile.

Upite vezane uz sadržaj koji su objavili sudovi potrebno je poslati na adrese sudova koje se mogu naći na stranici: https://sudovi.hr

Upite vezane uz sadržaj koji je objavila fina možete poslati na e-mail adresu Fine koju možete pronaći na stranici: https://www.fina.hr/kontakti2

Upite vezane uz sadržaj koji su objavili javni bilježnici potrebno je poslati na adrese javnih bilježnika koje možete pronaći na stranici: http://www.hjk.hr

Upite vezane uz tehničko funkcioniranje e-Oglasne ploče možete uputiti na e-mail adresu: e-oglasna@pravosudje.hr