Zbirni popis blokiranih pravnih osoba

Popis pravnih osoba koje na dan 1.9.2015. imaju 120 i više dana neprekinute blokade.