Izjava o pristupačnosti

Ministarstvo pravosuđa i uprave kao tijelo nadležno za informatizaciju pravosuđa nastoji mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište e-Oglasne ploče koje se nalazi na adresi https://e-oglasna.pravosudje.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://e-oglasna.pravosudje.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Stranica nema mogućnost preskakanja navigacije radi prelaska na glavni sadržaj
  • Datoteke (.pdf, .doc) nisu uvijek dostupne u formatu koji može pročitati čitač ekrana
  • Tekst u objavljenim datotekama nije uvijek u fontu bez serif obilježja
  • Na stranici ne postoji mogućnost jednostavnog mijenjanja veličine slova, vrste fonta ili kontrasta teksta u odnosu na pozadinu stranica
Ministarstvo pravosuđa i uprave radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samostalne procjene Ministarstva pravosuđa i uprave. Izjava je zadnji put preispitana 18. rujna 2020. godine. Ministarstvo pravosuđa i uprave će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo pravosuđa i uprave. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@mpu.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.