Pomoć

E-Oglasna ploča besplatna je i javna usluga koja omogućava pregled elektroničkih oglasnih ploča sudova i drugih nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj.

Portal e-Oglasna ploča, u skladu sa Sudskim poslovnikom (NN 37/2014, 49/2014, 8/2015, 35/2015, 123/2015, 45/2016, 29/2017, 33/2017, 34/2017, 57/2017, 101/2018, 119/2018, 81/2019) omogućava objavu svih pismena koja bi se po procesnim zakonima trebala objavljivati na fizičkim oglasnim pločama sudova. To su presude u slučaju da je stranka uredno obaviještena, a nije došla na ročište za objavu presude, te drugi otpravci sa suda koji po propisanoj proceduri nisu mogli biti uručeni poštom ili na druge načine. Takve objave imaju rok objave nakon kojeg se automatski skidaju. Nakon donošenja odluke o ukidanju fizičke oglasne ploče sudovi su obavezni objavljivati te oglase na e-Oglasnoj ploči. Objava je omogućena sudovima, javnim bilježnicima (koji mogu objavljivati pismena direktno na oglasnim pločama pojedinih sudova namijenjenim za javne bilježnike), te FINA-i za objave u ovršnim postupcima.

Prema Stečajnom zakonu (NN 71/2015, 104/2017) i Zakonu o stečaju potrošača (NN 100/2015, 67/2018), na e-Oglasnoj ploči sudovi trajno objavljuju sve odluke vezane uz stečajne postupke. Zato e-Oglasna ploča sadrži posebne stečajne oglasne ploče, proširene pretraživače, očevidnik stečajnih objava, obrasce za stečajne postupke, te objave podataka o listama stečajnih upravitelja i imenovanjima i razrješenjima stečajnih upravitelja na svim sudovima. Te se objave automatski ažuriraju svaki dan.

Upute

Upute za pretraživanje e-Oglasne ploče sudova u PDF formatu: MP_oglasna_poster_20190917.pdf

Osnovne pretrage

Na početnoj stranici e-Oglasne ploče nalazi se forma za unos pojmova pretraživanja koji mogu biti naslov objave, oznaka spisa, naziv stranke u postupku, OIB stranke u postupku.

Napredno pretraživanje

Pretrage s više kriterija nalaze se na stranicama Oglasne ploče sudova i Oglasna ploča FINA u izborniku gore desno.

Rezultati pretrage mogu se sortirati prema početnom ili završnom datumu objave, te preuzeti u XLSX formatu.

Izvoz rezultata pretrage u XSLX format je trenutno ograničen na 1000 redaka.

Na stranici Arhiva objava dostupni su cjelokupni dnevni izvozi oglasa s pripadajućim podacima unatrag nekoliko dana u XSLX formatu.